The first doctor from the indigenous peoples of Siberia

 

V.P. Nikolaev

 

ABSTRACT      

The article is dedicated to the life and work of P.N. Sokolnikov, one of the first doctors from the small peoples of Siberia. Collegiate Councillor, a holder of the Order of St. Stanislav III degree and St. Anne III degree, P.N. Sokolnikov, who gained authority and respect, was one of the doctors and public figures of the beginning of the 20th century in the distant outskirts of the Russian Empire - Yakut region.

Keywords: Yakut region, Boturussky ulus, Moscow University, district doctor, public figure.

For citation: Nikolaev V. P. The first doctor from the indigenous peoples of Siberia // Siberian Research.
2019. 1(1). С. 53 - 57. 


Reseived Februar 11 2019; accepted for publication Marср 10 2019; published April 01 2019.

 

INFORMATION ABOUT AUTHOR


1. NIKOLAEV Valerian Parfentyevich, PhD, Yakut scientific center of complex medical problems, 677019, Yakutsk, Sergelehskoye Highway 4, Russia, e-mail: nikolaevvalerian@mail.ru.

 

REFERENCES

1. Malkova A. Vasiliy Nikiforov. Sobyitiya. Sudbyi. Vospominaniya. Yakutsk: Bichik, [Vasiliy Nikiforov. Events. Of fate. Memories] 1994. 272 с. [In Russian].

2. Nikiforov V.V. - Kyulyumnyur. Solntse svetit vsem: (Stati, pisma, proizvedeniya) [The sun shines all (articles, letters, works)]/ Compiled by I.E. Fedoseev. Yakutsk: Bichik, 2001. 568 с. [In Russian].

3. Organizatoryi zdravoohraneniya Yakutii: Kniga ob organizatorah zdravoohraneniya, meditsinskogo obrazovaniya i nauki v RS (Ya) [Organizers of Yakutia Health: A book about the organizers of health, medical education and science in RS (Ya)]/ Compiled by. F.E. Shadrin, P.A. Semenov, E.E. Kuzmina. Yakutsk: NIPK «Sahapoligrafizdat», 1995. С. 107 – 108 [in Russian].

4. Pesterev V.I. Istoriya Yakutii v litsah. Yakutsk: Bichik, [History of Yakutia in the people.] 2001. С. 171 – 174 [in Russian].

5. Pinigin V.V. Lyubyaschiy Vas Lev Tolstoy (Nauchno-populyarnyiy ocherk o zhizni i deyatelnosti P.N. Sokolnikova) [Leo Tolstoy, who loves you (A popular science essay on the life and work of PN Sokolnikov).]. Yakutsk.1978. 184 с. [In Russian].

6. Nikolaev V.P. Tri pervyih vracha-saha Georgiy Sleptsov, Prokopiy Sokolnikov, Ivan Skryabin [The first three Sakha doctors George Sleptsov, Prokopiy Sokolnikov, Ivan Scryabin]; [Compiled by V.P. Nikolaev]. Yakutsk: Dani-Almas,2018. 200 с. [in Russian].

7. Fedoseev I.E. Velikiy Lev Tolstoy i vrach - saha Prokopiy Sokolnikov. Yakutsk: Kuduk [The great Leo Tolstoy and the doctor - Sakha Procopiy Sokolnikov.], 2001. 236 с. [in Russian].


     

SECTION

 

HISTORY OF MEDICINE